Philips Technical Review

Grammofoonplaat van Philips Technisch Tijdschrift jaargang 24 (1962) nr. 4/5 “Rekengeluiden van PASCAL”

Kant 1 (mp3)
Kant 2 (mp3)

Kant 1, 1-3: Klaverbladcyclotron: 1. Fourieranalyse, 2. Gladstrijken, 3. Calibratie
Kant 1, 4: Snijverliezen van golfkarton
Kant 1, 5: Potentiaalvelden en elektronenbanen
Kant 1, 6: Legpuzzel

Kant 2, 1: Priemgetallen
Kant 2, 2: Mozart Menuet
Kant 2, 3: Stochastische melodie